Adhereix-te a l'Observatori

Visió, Missió i Valors
Observatori per a la Transformació Social

Visió

Ser l’agent catalitzador de les organitzacions i persones que treballen per a la cohesió i el canvi social, especialment les del tercer sector i de l’economia social i solidària en tots els seus àmbits.

Missió

Aportar visió, generar debat, canalitzar, crear i compartir coneixement per acompanyar amb propostes inspiradores a les organitzacions transformadores i a les administracions públiques.

Valors

Independència

La visió i l’aportació està desvinculada dels interessos particulars en l’àmbit públic i privat; i actua centrant-se en les necessitats de les organitzacions que treballen i impulsen la cohesió i la transformació social i compromesos amb les seves missions.

Inclusivitat

L’acció vol ser inclusiva amb totes les realitats del tercer sector i de l’economia social i solidària, sigui quin sigui el seu àmbit i dimensió; també amb tots els agents potencialment vinculats, com les universitats, centres de recerca i altres.

Rigor

Garantir la veracitat i el rigor de totes les publicacions en tots els seus formats, inclús en les peces d’opinió, les quals hauran de ser fonamentades amb fets o dades que sustentin el discurs.

Dinamisme

Mira al futur, posant les llums llargues per anticipar aspectes i esdeveniments que puguin incidir en el tercer sector i l’economia social i solidària; genera debat i dona veu als diferents punts de vista.

Activació

Més enllà d’anticipar tendències i generar debat sobre aspectes claus del sector, vol influir de forma proactiva i propositiva en les agendes de les entitats, institucions i administracions públiques, actuant com a catalitzador dels seus reptes.
La transformació social passa per la teva veu. Participa ara!
Scroll al inicio