Associació Catnova

Som una associació que promou l’acolliment, l’ocupació, la formació, el voluntariat, valors com la igualtat, diversitat, la interculturalitat i el desenvolupament integral de la població en situació de vulnerabilitat, alhora, que impulsa la col·laboració activa dels diferents actors de la societat.

La transformació social és treballar per canviar les estructures i els sistemes que perpetuen la desigualtat i l’exclusió. A nivell intern treballem per la democratització. Amb un enfocament holístic, empoderem a les persones per prendre control de les seves vides i contribueixin activament a les seves.

Institut de Treball Social i de Serveis Socials

Som una entitat que impulsa la transformació social cap a una més gran justícia social i equitat per a les persones, desenvolupant projectes socials. Treballem perquè les persones puguin exercir els seus drets i escollir com volen viure.

Responsabilitzar-se de la desigualtat social.

Linkedin, Twitter, Instagram, Facebook, Youtube

Vincle

Escola Online Singulares y Sociales

Escuela Online Internacional de Emprendimiento Social Femenino

És el canvi de paradigma econòmic, social, polític que les societats necessiten pel benestar de les persones, la justícia social, el desenvolupament sostenible del planeta. Hem d’aconseguir que estigui a la Missió i Visió, a l’ADN, de tothom: persones, organitzacions, governs.

Instagram

Vincle

Associació de Cardiopaties Congènites, AACIC

L’Associació de Cardiopaties Congènites és una entitat declarada d’utilitat pública amb la missió d’oferir una resposta a les necessitats socials de les persones amb cardiopatia congènita, a les seves famílies i als professionals de la xarxa amb els que ens relacionem, afavorint el coneixement d’aquesta patologia a la societat i potenciant la recerca no clínica en les institucions, tot això garantint la sostenibilitat econòmica a través de recursos propis i/o de tercers amb els que es mantenen aliances pel desenvolupament d’activitats d’alt valor afegit.

Col·laborar en la transformació d’una societat corresponsable amb els altres i amb l’entorn, inclusiva, equitativa i sostenible.

Twitter, LinkedIn

v

Fundació Eveho

Treballem en l’atenció socio-educativa amb nens, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat o en risc de ser-ho.

Entenem la transformació social en la incidència i treball en totes les esferes necessàries perquè s’estableixi el canvi en la nostra societat perquè desapareguin les desigualtats socials i esdevingui una societat més justa i igualitària en drets i deures per les persones. El mecanisme clau de treball amb les persones esdevé en part fonamental des de l’educació social, la formació i informació, així com canvis en polítiques que promoguin el respecte a la diversitat i l’atenció als col·lectius més fiables.

Twitter

+Educació Cooperativa

+Educació Cooperativa

Des de +Educació acompanyen escoles, entitats, xarxes educatives i administracions per dotar els seus projectes educatius d’eines per avançar cap a aquesta visió holística educativa en la qual hi participin equips impulsors rics i diversos capaços d’adaptar i a les necessitats del territori els projectes existents i crear-ne de nous.

La transformació social és el camí cap a una societat més justa, equitativa i cohesionada. Treballem per l’accés universal a les activitats educatives del fora escola. L’educació és l’eina més potent per a la transformació i la posem al servei de la comunitat connectant temps i espais educatius..

Twitter

Pallapupas

Pallapupas

Pallapupas és una associació sense ànim de lucre fundada l’any 2000 que treballa en estreta col·laboració amb el personal sanitari amb l’objectiu de millorar l’estat emocional de pacients i personal sanitari, a través de l’humor en l’àmbit hospitalari.

Un canvi de paradigma. Una transformació cap a un mon millor.

Linkedin, Twitter

Col·legi oficial de pedagogia de Catalunya

Col·legi oficial de pedagogia de Catalunya

La Pedagogia és la Ciència de l’Educació i el seu objecte d’estudi i intervenció és l’educació, en aquest sentit els titulats en PEDAGOGIA i PSICOPEDAGOGIA són els especialistes en processos d’ensenyament-aprenentatge i dels processos de canvi que promou l’educació i la formació, al llarg i ample de la vida.

És l’acció deliberada per erradicar la pobresa, la violència, les desigualtats… per a què tota la ciutadania tingui accés a una vida digna i autònoma, que passa per exercir el seu dret a la salut, a l’habitatge, a l’alimentació, a l’educació i al treball.

Twitter

BARBARA EDUCACIÓ SCCL

Barabara Educació SCCL

Cooperativa d’inicativa social sense ànim de lucre formada per dones.

Practicar dia a dia els valors i els principis cooperatius des de la mirada feminista fent front a resistències, interessos i pors.

Instagram, Twitter

el meu primer vot

El meu primer vot

Moviment ciutadà.

És un procés permanent, sense final, de millora en les condicions de vida personals i col·lectives de les persones.

El meu primer vot