Verònica Platas Ruiz

Llicenciada en Pedagogia. Més de 20 anys d’experiència en innovació en recursos humans, estratègia de negocis i management. Consultora especialista en diagnòstic organitzatiu i de talent; innovació en recursos humans i lideratge. Professora associada a EADA Business School.

Procés profund de canvi en les estructures, les mentalitats i les relacions d’una societat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones i promoure la justícia i l’equitat.

Linkedin