Josep Ricart Riu

Vinculat a les cooperatives sense ànim de lucre i en funcions socials fa quinze anys, exvicepresident de la cooperativa Garbet cooperativa d’inserció, és membre de la comissió de gestió de la sectorial de cooperatives d’iniciativa social. Actualment vinculat a la fundació Adsis com a voluntari.

La transformació social és tots aquells canvis que es produeixen i s’han de produir per aconseguir una societat més justa i equitativa.

Twitter