v

Fundació Eveho

Treballem en l’atenció socio-educativa amb nens, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat o en risc de ser-ho.

Entenem la transformació social en la incidència i treball en totes les esferes necessàries perquè s’estableixi el canvi en la nostra societat perquè desapareguin les desigualtats socials i esdevingui una societat més justa i igualitària en drets i deures per les persones. El mecanisme clau de treball amb les persones esdevé en part fonamental des de l’educació social, la formació i informació, així com canvis en polítiques que promoguin el respecte a la diversitat i l’atenció als col·lectius més fiables.

Twitter