Francesc Granada Sales

Docent a la Vila de Gràcia. President del Consell Rector i Director Pedagògic de Nou Patufet. De formació Doctor en Ciències Físiques. Postgrau en Direcció de Centres Escolars i Postgrau en Gestió de Cooperatives i Empreses de l’Economia Social al Tecnocampus de Mataró. Membre del Patronat de l’OTS.

La transformació social implica promoure canvis estructurals per aconseguir una societat més justa, igualitària i respectuosa. El cooperativisme, com a forma particular de l’economia social i solidària, té un gran potencial transformador. Integrar la perspectiva de gènere significa visibilitzar i analitzar la presència i participació de les dones, així com abordar les desigualtats i discriminacions que encara persisteixen.

Les escoles cooperatives tenim la responsabilitat de promoure models de rol igualitaris i abordant la coeducació i la interseccionalitat en la cerca d’una transformació social basada en la justícia, l’equitat i la sostenibilitat.

LinkedIn, Twitter, Instagram