el meu primer vot

El meu primer vot

Moviment ciutadà.

És un procés permanent, sense final, de millora en les condicions de vida personals i col·lectives de les persones.

El meu primer vot