+Educació Cooperativa

+Educació Cooperativa

Des de +Educació acompanyen escoles, entitats, xarxes educatives i administracions per dotar els seus projectes educatius d’eines per avançar cap a aquesta visió holística educativa en la qual hi participin equips impulsors rics i diversos capaços d’adaptar i a les necessitats del territori els projectes existents i crear-ne de nous.

La transformació social és el camí cap a una societat més justa, equitativa i cohesionada. Treballem per l’accés universal a les activitats educatives del fora escola. L’educació és l’eina més potent per a la transformació i la posem al servei de la comunitat connectant temps i espais educatius..

Twitter