Col·legi oficial de pedagogia de Catalunya

Col·legi oficial de pedagogia de Catalunya

La Pedagogia és la Ciència de l’Educació i el seu objecte d’estudi i intervenció és l’educació, en aquest sentit els titulats en PEDAGOGIA i PSICOPEDAGOGIA són els especialistes en processos d’ensenyament-aprenentatge i dels processos de canvi que promou l’educació i la formació, al llarg i ample de la vida.

És l’acció deliberada per erradicar la pobresa, la violència, les desigualtats… per a què tota la ciutadania tingui accés a una vida digna i autònoma, que passa per exercir el seu dret a la salut, a l’habitatge, a l’alimentació, a l’educació i al treball.

Twitter