Carme Laorden Medina

Carme Laorden Medina

Nascuda a Barcelona al 1966, soc mare, llicenciada en Psicologia al 1990 i habilitada com a Educadora Social al 1998. Professionalment vinculada des de fa més de 30 anys a l’Associació in via, acompanyant a dones, infants i joves en situació d’extrema vulnerabilitat i supervivents violència masclista.

Transformació social és per a mi avançar en drets i benestar de la societat en tota la seva diversitat.

Twitter