Vincle

Associació de Cardiopaties Congènites, AACIC

L’Associació de Cardiopaties Congènites és una entitat declarada d’utilitat pública amb la missió d’oferir una resposta a les necessitats socials de les persones amb cardiopatia congènita, a les seves famílies i als professionals de la xarxa amb els que ens relacionem, afavorint el coneixement d’aquesta patologia a la societat i potenciant la recerca no clínica en les institucions, tot això garantint la sostenibilitat econòmica a través de recursos propis i/o de tercers amb els que es mantenen aliances pel desenvolupament d’activitats d’alt valor afegit.

Col·laborar en la transformació d’una societat corresponsable amb els altres i amb l’entorn, inclusiva, equitativa i sostenible.

Twitter, LinkedIn