Associació Catnova

Som una associació que promou l’acolliment, l’ocupació, la formació, el voluntariat, valors com la igualtat, diversitat, la interculturalitat i el desenvolupament integral de la població en situació de vulnerabilitat, alhora, que impulsa la col·laboració activa dels diferents actors de la societat.

La transformació social és treballar per canviar les estructures i els sistemes que perpetuen la desigualtat i l’exclusió. A nivell intern treballem per la democratització. Amb un enfocament holístic, empoderem a les persones per prendre control de les seves vides i contribueixin activament a les seves.