afers publics

Afers Públics

Consultoria Social.

Cal enfortir les polítiques i els seveis públics, definint un nou marc de relació transformador entre les administracions públiques i les organitzacions.

aferspublics.cat