Entrades

Renovació del patronat de l’Observatori per a la Transformació Social

El patronat de l’Observatori per a la Transformació Social (OTS), reunit en sessió ordinària, ha ratificat i nomenat a les persones que lideraran l’entitat durant els pròxims anys.

Joan Segarra seguirà com a president executiu, amb funcions de representació i de direcció operativa de l’entitat i Nekane Navarro, fins ara vicepresidenta, serà la nova presidenta del patronat. L’acompanyaran i continuaran formant part de l’organització Domènec Domènech, com a secretari i Montse Fernández, Raquel León i Ferran Rodríguez com a vocals. Finalment, s’incorporen com a nova i nous vocals Angie Rosales, Albert València, Francesc Granada i Guillem Pujol.

La renovació es completa amb la sortida de Joaquim Sabater, Jaume Albaigès i Carme Laorden, que han contribuït de manera compromesa a la creació de l’Observatori per a la Transformació Social. Sabater, fins ara president d’honor de l’entitat i Albaigès, ja van tenir un paper clau en etapes anteriors de l’OTS.

A la web de l’Observatori podeu trobar tota la informació i els perfils de les persones que formen la seva estructura organitzativa. Amb aquests nomenaments, l’OTS culmina el procés d’obertura a diferents sectors transformadors, més enllà del social, comprometent-se a ser una comunitat catalitzadora de col·laboració i transformació de la societat. Ens comprometem a establir ponts entre diversos àmbits d’actuació, compartint estratègies efectives que accelerin el progrés cap als nostres objectius comuns.

Aquesta nova etapa ens permet ampliar els horitzons i enfortir les sinergies, enriquint les perspectives de desenvolupament marcades. La nostra voluntat persisteix en aportar visió, generar debat i canalitzar coneixement per fomentar la cohesió i el canvi social.


Tornar al llistat