Entrades

El decàleg viu de l'OTS

Posem de manifest la nostra visió a través d’un decàleg viu

A l’Observatori per a la Transformació Social hem elaborat un decàleg viu. Expliquem els seus valors i objectius en la construcció d’una societat més justa i sostenible.

En aquests 10 punts principals destaquem els elements clau per incrementar la capacitat transformadora de les organitzacions, entitats i persones.

Hem comprimit en deu punts el que significa el canvi social per l’Observatori. Abans de res, volem posar èmfasi en el concepte de decàleg viu, amb això volem recalcar que tot el que fem està en constant transformació i canvi, com la societat mateixa. La capacitat d’adaptació i rectificació és el que fa que el món avanci. Per aquesta raó llancem el nostre manifest en format de 10 premisses indispensables pel moment actual.

Primer de tot, l’OTS estableix que el concepte de transformació social està relacionat amb la millora de la qualitat de vida de les persones. També amb la creació de comunitats més sostenibles. Per tant, és important que les organitzacions tinguin aquest objectiu com a prioritat, ja que la transformació social vetlla pel benestar de totes les persones i col·lectius que conformen la societat.

En segon lloc, l’Observatori emfatitza la importància de l’acció individual en la transformació social. Cada persona que forma part d’una organització té una responsabilitat individual en la consecució d’aquest canvi. Així, és essencial que es promogui el protagonisme compartit des de l’acció individual, on cada persona és un agent actiu del canvi i actua des de la voluntat de transformació.

En tercer lloc, cal destacar la necessitat de treballar d’acord amb valors. Des del respecte, l’escolta activa, la solidaritat, la sostenibilitat i l’equitat, donant un tracte individual a cada persona en funció de les seves necessitats. Per això mateix, és important reconèixer la diversitat i ser conscients de les emocions i el poder. Actuar des dels valors és una acció transformadora en si mateixa.

El quart element que destaca aquest decàleg és la importància de l’economia de les persones. Les organitzacions que vetllen pel canvi social han de confiar en el potencial de les entitats per fomentar un món amb més equitat i justícia. Cal que el benestar i el desenvolupament de les persones ocupin el paper central del sistema econòmic.

El cinquè element que l’OTS destaca és la coherència i ètica de les organitzacions. Les organitzacions transformadores han de ser un mirall de què volen generar en el seu entorn. Per tant, han de ser coherents entre el que diuen i el que fan.

En sisè lloc, s’aposta per la transformació de l’economia des de la gestió ètica i l’economia social i solidària. En aquesta gestió, es posa al centre les persones i el seu benestar, i s’integren cinc grans eixos transformadors: governança democràtica, qualitat laboral, sostenibilitat, compromís amb la comunitat i equitat. L’Observatori vol posar en relleu la importància d’acabar executant el que es proposa de fer.

El setè element del decàleg fa referència a la transformació de les organitzacions des de la governança. La governança democràtica és la base de les organitzacions transformadores. Han de tenir una voluntat transformadora interna, un enfocament ecològic i no mecanicista, models organitzatius més comunitaris i inclusius, més feministes i menys paternalistes. Contemplem la feina entorn la transformació social com una forma de contribuir al canvi, més enllà d’un sou.

El vuitè element que destaca l’OTS és la importància de la participació i l’activisme. Les organitzacions transformadores han de reforçar la seva capacitat de transformació social a través de la participació activa de la ciutadania en la presa de decisions i en la promoció de la justícia social i ambiental.

En novè lloc, l’OTS emfatitza la importància del reconeixement en la transformació social. La consolidació d’un paper central i de referència per part de les organitzacions transformadores mitjançant el reconeixement i la visibilitat és la clau per avançar cap a una autèntica transformació social. L’interès i el suport del conjunt de la ciutadania només es despertaran si s’acredita que les seves propostes són diferents de les altres. La seva acció està impregnada de transparència, honestedat i democràcia.

Finalment, el decàleg de l’OTS destaca la importància de la cooperació i la construcció de xarxa. Les organitzacions transformadores han de fer una anàlisi crítica, deixant de banda l’autosatisfacció, per identificar els reptes que cal superar i tenir un pes efectiu i transformador en les decisions relacionades amb els assumptes públics.

En resum, els elements que destaca l’OTS en el seu decàleg per a la transformació social són: canvi social, protagonisme compartit, actuar des dels valors, economia de les persones, coherència i ètica de les organitzacions, gestió ètica, transformació des de la governança, participació, reconeixement i convenciment.