Entrades

Presentació del 1r informe per a la Transformació Social a Catalunya

L’OTS tanca l’any amb més de 100 usuaris actius a la seu virtual

L’Observatori per a la Transformació Social tanca l’any amb un recull de les activitats dutes a terme i amb una comunitat forta d’un centenar de persones.

L’OTS volem desitjar bones festes a tothom. Amb una especial menció a totes les persones que treballeu diàriament per la transformació social, la feina de l’Observatori també té sentit gràcies a tots vosaltres.

Tanquem l’any amb alegria, satisfacció i molt agraïment. Aquest any ha estat ple de desafiaments, però també de grans assoliments i ens agradaria fer un repàs. Amb l’esforç i dedicació de tots i totes, hem aconseguit marcar una diferència significativa en la transformació de la societat catalana.

Vam començar amb el llançament de vídeos inspiradors, on diferents Nodes de l’OTS van compartir els seus projectes transformadors, evidenciant la diversitat i riquesa de les iniciatives. Aquesta acció va ser clau per a motivar i connectar a més persones amb la nostra missió, junt amb el “mirades transformadores” una sèrie de webinars impartits per grans experts.

Un dels nostres majors èxits ha estat l’ampliació de la nostra base de vincles, superant els 30 col·laboradors que comparteixen i donen suport a la nostra visió de transformació social. Aquesta xarxa en expansió és el testimoni del nostre compromís col·lectiu i la força del treball en equip.

La nostra seu virtual ha estat un espai dinàmic i interactiu, arribant a gairebé un centenar d’usuaris actius. A través d’aquesta plataforma, hem pogut oferir varietat de continguts amb perspectives transformadores, aportant nous enfocaments i diàlegs enriquidors. Allà és on podeu trobar tot el contingut que anem treballant.

Un moment molt destacat de l’any va ser el llançament del 1r informe sobre transformació social a Catalunya, un treball que ressalta la importància de l’escolta social a través de les xarxes social i Internet. Un acte que va servir per presentar oficialment el nou Observatori i la nostra tasca actual.

Després de l’informe, vam identificar la salut com l’àmbit més transformador en matèria social. En aquest context, vam organitzar el primer “Diàlegs pel Canvi“, un debat amb grans professionals que va resultar molt enriquidor i va obrir noves vies de reflexió i acció.

Gràcies a la vostra incansable dedicació, hem construït un equip fort, capaç de generar un impacte real i sostingut en la societat. Estem orgulloses i orgullosos del camí recorregut i prenem amb entusiasme els reptes que ens esperen.

Us desitgem unes bones festes i un pròsper any nou, esperant continuar treballant conjuntament per un futur més just i equitatiu per a tothom.


Tornar al llistat

1r informe sobre transformacio social a Catalunya

1r Informe sobre Transformació Social a Catalunya

Aquest octubre, l’OTS hem presentat el 1r informe sobre transformació social a Catalunya, una feina feta colze a colze amb Sibilare i matteria_. Aquest document de referència representa un pas significatiu cap a la comprensió i millora de les dinàmiques socials a Catalunya a través de l’escolta amb intel·ligència social.

L’acte de presentació de l’informe, va tenir lloc a la seu de l’OTS Sinergia Social, va ser un esdeveniment de reunió de diverses organitzacions i personalitats de renom entorn a la transformació social a Catalunya per discutir i analitzar les conclusions de l’informe. L’acte, presentat pel president executiu de l’Observatori per a la Transformació Social, Joan Segarra, va gaudir de la presència d’Oriol Amorós, secretari general de Drets Socials en representació de la Generalitat de Catalunya.

Amorós va voler posar en relleu diverses mancances de la nostra societat: la problemàtica que hi ha a Catalunya amb la pobresa, la necessitat de posar al centre les vides de persones amb discapacitat o la crisi d’habitatge que patim actualment. “Hi ha tot un repte d’anàlisi, pensament i transformació social”, remarca el secretari general de Drets Socials.

L’acte va comptar amb dues accions clau. En primer lloc, la presentació oficial de l’Observatori per a la Transformació Social un procés de transformació en diferents àmbits, iniciat el 2021. En segon lloc, i el motiu principal de l’acte: la presentació del 1r informe sobre Transformació Social a Catalunya.

Informe descarregable al següent enllaç.

 

L’informe ofereix una anàlisi de qüestions clau, com la justícia social, la sostenibilitat, el canvi social o el feminisme amb l’objectiu d’identificar oportunitats, reptes i proporcionar eines per a impulsar el canvi positiu. Les conclusions extretes a l’informe s’han recopilat mitjançant una escolta activa de la societat digital a internet, l’eina d’investigació ha estat la intel·ligència social.

Destacats de l’informe

El 1r informe sobre Transformació Social a Catalunya desgrana de manera exhaustiva l’entorn de la transformació social a l’entorn digital català. Destaca, entre d’altres mètriques, dades generals, persones i organitzacions referents i les tendències en les temàtiques: transformació i canvi social, sostenibilitat i mediambient, economia social, ètica i justícia social, feminismes i LGTBIQ+, riquesa i pobresa, salut i educació.

Les reflexions finals es resumeixen en sis punts principals:


1.
La conversa sobre transformació social és molt àmplia i variada, això dedueix que es tracta d’un terme transversal que inclou moltes paraules clau (igualtat, salut, educació, gènere…).

2. Les persones són el centre de tota la conversa sobre transformació social analitzada. Els col·lectius, entitats, organitzacions o associacions són la manera d’organitzar totes les propostes i reclams de la societat.

3. Els termes “transformació social”, “canvi social” o “valors” són emprats per esferes polítiques i socials amb ideologia progressista i d’esquerres. Pràcticament, tota la conversa es porta a terme entre usuaris que discuteixen sobre idees de caire transformador.

4. La participació, l’activisme, la denúncia i la reivindicació són elements essencials per aconseguir una millor representació dels drets exigits per la societat transformadora. Al carrer, a les entitats o a les xarxes socials, es ón es porta a terme la transformació social.

5. L’esfera política, concretament, els partits polítics i els seus dirigents són acusats d’utilitzar la nomenclatura relacionada amb la transformació social per atraure nous votants, per blanquejar la seva imatge.

6. L’economia social i solidària ha de ser una de les eines per aconseguir una societat més igualitària, on valors com el feminisme, la sostenibilitat, la justícia, la solidaritat o l’escolta activa siguin respectats. En aquest sentit, les entitats com cooperatives o organitzacions sense ànim de lucre van ben encaminades.

La col·laboració entre l’Observatori per a la Transformació Social, Sibilare i matteria_ destaca la importància de l’aliança entre els diversos agents que conformen la societat (acadèmic, social, sense ànim de lucre, empresarial, econòmic, cultural..) per a abordar els reptes socials actuals i futurs. Aquest enfocament col·laboratiu ha estat fonamental per a la creació d’aquest informe exhaustiu i revelador.


Tornar al llistat

Compartir aquest entrada

Nodes: La clau per transformar la societat

Connectant la transformació social i transformant la societat actual.

L’avenç tecnològic i la interconnectivitat global han creat noves oportunitats per al canvi social i el progrés col·lectiu. En aquest context, sorgeixen diferents agents que juguen un paper fonamental en la promoció de la transformació social. Per a l’OTS, un d’aquests actors clau són els Nodes, una figura que considerem fonamental per a la construcció de xarxes i la creació de sinergies per a la transformació social.

Què són els Nodes?

En el context de la transformació social, els Nodes de l’OTS són aquelles persones que tenen coneixements o experiència sobre un àmbit o temàtica rellevants. El seu paper en l’Observatori és impulsar debats i noves tendències per donar peu a una reflexió profunda i interseccional sobre una temàtica social.

Els Nodes són punts de connexió social. Tenen la capacitat de reunir diferents actors i recursos amb l’objectiu d’aconseguir un canvi social positiu. Actuen com a enllaços entre diferents comunitats, organitzacions i iniciatives, creant ponts que permeten la col·laboració i l’intercanvi de coneixements.

La seva tasca és fer de radar sobre el seu camp de coneixement. Són una font d’informació sobre noves tendències i debats, aportant valor des de la connexió de veus, mirades i fets.

La sinergia dels Nodes

La xarxa de Nodes permet la interconnexió entre actors que, d’una altra manera o altra, no es relacionarien. Això fomenta la diversitat de perspectives i la col·laboració entre diferents sectors de la societat amb el mateix objectiu comú: la transformació social.

Aquests Nodes reuneixen diversos actors i recursos per treballar conjuntament en la consecució d’objectius comuns, generant sinergies que afavoreixen la innovació, l’eficàcia i l’eficiència en les accions de transformació social. La seva tasca en la gestió del coneixement i la facilitació de recursos contribueix a la sostenibilitat de les iniciatives de transformació social, assegurant la durabilitat dels projectes i un bon impacte mitjançant la identificació d’oportunitats i recursos.

A més, per sobre de tot, els Nodes tenen la capacitat d’amplificar la veu de les comunitats i dels actors que busquen la transformació social, donant visibilitat als problemes socials i als canvis necessaris. Això impulsa la mobilització i l’acció col·lectiva en la consecució de la transformació desitjada.

La seva tasca en la transformació social

Els nodes són agents de la societat que fan una tasca determinada que considerem clau en el procés de la transformació social.

Fer xarxa: Aquestes persones actuen com a nexe de connexió entre diversos actors i organitzacions. A través de la seva tasca i la seva reflexió sobre la societat, faciliten la interacció i la cooperació entre altres parts que mostren interès. Això permet una major col·laboració i coordinació entre projectes i afavoreix la transformació social creant teixit.

Foment de la participació: Els Nodes juguen un paper clau en el foment de la participació. La seva tasca dona veu a moltes persones i visibilitza problemàtiques amb les quals altres persones es poden sentir apel·lades. D’aquesta manera, actuen com a facilitadors de processos participatius, involucrant la comunitat i fent que se sentin part del canvi social.

Gestió del coneixement: Un altre aspecte fonamental de la tasca dels Nodes és la gestió del coneixement. Recopilen, sistematitzen i comparteixen informació rellevant sobre iniciatives i aprenentatges relacionats amb la transformació social. Això permet aprendre de l’experiència i promoure la col·laboració a les accions transformadores.

Facilitació de recursos: Els Nodes també juguen un paper clau en la facilitació de recursos per als projectes de transformació social. Són agents actius en la transformació social i poden oferir recursos didàctics com llibres, pel·lícules, documentals o inclús persones referents, d’aquesta manera les persones que tinguin interès en la temàtica poden nodrir-se de contingut de qualitat. A més, mitjançant la seva xarxa de contactes i coneixements, els nodes poden identificar oportunitats de col·laboració i altres recursos que poden contribuir a l’èxit dels projectes de transformació social.

Advocacia i difusió: Els nodes també tenen un rol important en l’advocacia i la difusió dels temes relacionats amb la transformació social. Mitjançant el canal de l’Observatori per a la transformació social i la seva influència i diferents canals de comunicació, poden donar visibilitat a les problemàtiques socials i promoure el canvi a través de campanyes de conscienciació, comunicació estratègica i mobilització social. Això contribueix a generar un major impacte i a involucrar a un públic més ampli en la transformació social.

Conclusió

En resum, els nodes són agents clau en el procés de transformació social. Actuen com a connectors, facilitadors i impulsors de la col·laboració, la participació ciutadana i l’acció conjunta. La seva tasca en la creació de xarxes, la gestió del coneixement, la facilitació de recursos, l’advocacia i la difusió és fonamental per aconseguir un canvi social positiu i sostenible. A més, el seu paper en la connectivitat, la generació de sinergies i amplificació de la veu de les comunitats és essencial per a una transformació social efectiva.

La transformació social no és una tasca que es pugui dur a terme de manera aïllada. Requereix la participació activa i coordinada de diversos actors, i els Nodes són una peça clau. Amb la seva capacitat per connectar, coordinar i mobilitzar, tenen el potencial de generar un impacte significatiu en la construcció d’una societat més justa, igualitària i sostenible.

50 focus de debat per a la transformació social

A l’Observatori per a la Transformació Social s’han establert 50 focus que tracten una àmplia gamma de qüestions que afecten la societat en general.

D’entre la cinquantena de temes inicials, aquest article descriurà alguns dels més destacats, tots amb l’objectiu de promoure la reflexió i l’acció en temes fonamentals per a la transformació social.

Hi ha focus que no només es proposen com a temes de debat, sinó que es plantegen com a elements interseccionals. Aquest la interseccionalitat consta en entendre el món amb uns valors transversals que sempre es tenen en compte quan es debat qualsevol qüestió d’actualitat. L’espai de debat de l’OTS conforma una conversa en què pot participar tothom, guiada pels Nodes i Vincles i que té presents les interseccions del tercer sector social, l’educació, la salut i l’Economia social, solidària i feminista.

A part d’abordar les temàtiques de l’OTS amb determinats eixos transversals, la mirada que fem des de l’Observatori no queda en el tractament superficial, sinó que tracta d’anar més enllà. Tenim la convicció que la crítica del canvi comença amb la coneixença profunda de la qüestió tractada i continua amb la proposta de mesures concretes per a la transformació social.

Salut mental

La salut mental és un debat primordial que ha estat en el punt de mira durant els últims anys. Cada vegada es diagnostica més sovint, i és important que els Nodes discuteixin sobre com millorar la salut mental de la població en general, com garantir que puguin rebre l’atenció i el tractament adequat, així com l’adaptació del medi a les determinades necessitats.

Infància i lleure educatiu

L’educació és una eina fonamental per al desenvolupament de les persones, així com per la transformació social. Cal debatre com millorar l’educació dels infants i com garantir que tinguin accés a activitats de lleure educatiu. Per això és rellevant fomentar activitats que permetin als infants desenvolupar les seves habilitats i aptituds de manera lúdica, així com posar en relleu l’educació en valors com la solidaritat, la cooperació o la tolerància.

Migracions

Les migracions estan a l’ordre del dia en la societat actual. Els Nodes han de discutir sobre com garantir que les persones migrades rebin el suport i l’ajuda que necessiten per integrar-se en la societat i viure de manera digna. A part, cal educar a la població en la rebuda i la integració d’aquestes persones evitant tractes discriminatoris o racistes, promovent l’educació intercultural per a la convivència entre persones de diferents orígens.

Dona, feminisme i gènere

La igualtat de gènere és cabdal per a la transformació social, i per això l’OTS ha inclòs la perspectiva de gènere com a eix transversal en la seva proposta de temes. En aquest sentit, és important fomentar polítiques i accions que promoguin la igualtat real entre dones i homes, i també lluitar contra les discriminacions de gènere i la violència masclista.

Serveis penitenciaris

La qüestió dels serveis penitenciaris és un tema complex que requereix un abordatge integral que tingui en compte tant les necessitats dels interns com les de la societat en la seva conjuntura. En aquest sentit, és crucial promoure polítiques que permetin la reinserció social dels presos i preses, de la mateixa manera vetllar per la seva dignitat i els seus drets fonamentals.

Tercer sector social

El tercer sector social és un element fonamental per a la transformació social. Es tracta d’un sector que comprèn entitats sense ànim de lucre que treballen per millorar les condicions de vida de les persones. És una àrea que complementa altres temes i fa d’eix transversal, la relacionem amb la salut, l’educació, el benestar social o la justícia global, per poder tenir una visió integral de l’actualitat social.

Discapacitat

La discapacitat és un dels àmbits d’actuació per la transformació social. Les persones amb discapacitat han de fer front a molts reptes, des de l’accessibilitat fins a la discriminació. És important que els Nodes, persones amb coneixement i distinció sobre el tema, puguin discutir com millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i com garantir que tinguin accés a les mateixes oportunitats.

Gent gran

La gent gran és un grup de la població que cada vegada és més ampli. Això planteja nombrosos reptes, des de l’accessibilitat als espais fins a qüestions de salut. És important que a l’espai de debat es pugui discutir sobre com millorar la vida de les persones grans i com garantir que puguin viure de manera independent i digna.

Infància tutelada

Els infants que estan sota la tutela de l’Estat són un grup particularment vulnerable. El debat en aquest aspecte caldria que se centrés en com garantir que aquests infants rebin l’atenció i els recursos que necessiten per créixer i desenvolupar-se de manera positiva. Deixant de posar el focus i la responsabilitat en els infants i començant a posar-la en la capacitat integradora de la societat.

Joventut

La tasca de l’OTS passa per entendre al jovent, un col·lectiu que ha patit les conseqüències de la precarietat laboral i social, les crisis econòmiques, la preocupació pel canvi climàtic, i molts altres temes que s’han traduït en una crida a la salut mental. L’OTS considera que és important abordar aquesta qüestió des d’una perspectiva integral tenint en compte la formació, l’ocupació, la salut i el benestar, i també promoure la seva participació activa en la vida social i política.

Conclusió

La proposta de focus de l’OTS per a l’espai de debat és molt àmplia i variada, vol ser una empenta que animi a participar a totes aquelles persones expertes que vulguin actuar com a Node OTS.

En conclusió, tots els espais de debat de l’OTS tenen un objectiu comú: la transformació social. És essencial que els diferents actors socials col·laborin per aportar solucions efectives a aquests eixos socials, amb l’objectiu de millorar la vida de les persones i construir una societat més justa i igualitària.

A continuació et presentem la primera tirada dels cinquanta temes de l’Observatori per a la Transformació Social, una proposta que s’anirà ampliant amb la participació ciutadana per una transformació social pròspera i conjunta.Tornar al llistat

Compartir aquest entrada

 

Participa com a Node o Vincle de l'OTS

Espais de participació activa a l’OTS

La participació activa és un dels pilars de l’OTS. L’Observatori intenta fomentar la participació de les persones, organitzacions, empreses o entitats que formen part del procés de transformació social, perquè entre tots i totes s’impulsin nous debats amb diferents opinions i amb una mirada transversal cap al futur.

El debat com a eina de transformació social

La intenció de debat parteix de la idea de potenciar el pensament crític, una eina clau en el canvi social. A més, l’Observatori per a la Transformació Social, posa sobre la taula una primera proposta de temes que ajuden a la reflexió per arribar a conclusions i propostes: el sector social, la cultura, la salut, la justícia global, l’emergència climàtica, l’habitatge o el feminisme, entre molts altres.

Els espais de participació

L’intercanvi d’idees des d’una posició de respecte i constructivisme, és una de les eines més potents per a transformar l’entorn social tal com el coneixem avui en dia.

Per aquesta raó, l’Observatori per a la Transformació Social ha establert dos espais de participació diferents:

Els Nodes OTS són persones amb coneixements o experiència sobre una temàtica rellevant en l’entorn de la transformació social, que vol impulsar debats i noves tendències. El rol del Node és conformar les qüestions que tractarà l’Observatori, fent de radar sobre el seu camp de coneixement. És una persona que informa sobre noves tendències, obre debat, proposa nous continguts a desenvolupar i assegura el rigor i la veracitat de la informació que es difon. El Node fa de nexe entre un àmbit rellevant i la informació veraç, aportant valor des de la connexió de veus, mirades i fets.

L’altre espai de participació activa són els Vincles OTS, són totes les persones i organitzacions que volen formar part proposant, participant, col·laborant o opinant sobre qualsevol àmbit. Els Vincles són el múscul actiu que col·labora, des del respecte i la crítica constructiva, amb l’objectiu comú de la cohesió social.

L’OTS obre debat: pot contribuir la intel·ligència artificial a la millora de la qualitat de vida de les persones? O, què han de fer l’escola i les famílies per donar resposta a les noves problemàtiques vinculades a la salut mental d’infants i joves?

Els espais de participació conformen l’Observatori, si tens bones propostes de debat i coneixes bé l’entorn de la temàtica tractada, col·labora com a Node; si creus que pots aportar un punt de vista interessant i personal, sigues un Vincle de l’OTS!

Contacta i connecta

Tothom qui tingui predisposició a transformar el món social com el coneixem pot esdevenir un Node o un Vincle de l’Observatori. Si tens curiositat, pots contactar amb l’OTS i així, de manera conjunta, podrem obrir nous debats i sentir noves veus amb ganes de canvi social.

També pots seguir a l’Observatori per a la Transformació Social a les seves xarxes socials: Twitter  i LinkedIn. O pots subscriure’t al butlletí per rebre informació més completa quinzenalment i no perdre’t res!


Tornar al llistat

Compartir aquest entrada

Presentem el nou OTS

El nou OTS, en definició

El nou OTS, Observatori per a la Transformació Social, és un espai que neix amb la finalitat de generar debat i reflexió sobre les necessitats actuals de la societat i el sector. L’any 2021 vam iniciar un procés de transformació de l’Observatori que ha donat lloc a una redefinició completa de la proposta de valor i d’identitat d’OTS. Passem de l’Observatori del Tercer Sector a ser l’Observatori per a la Transformació Social, una redefinició que implica una sèrie de modificacions que ens permetran enfortir la nostra missió.

Fa uns anys que el sector es troba en constant canvi, ja que les necessitats de la societat han anat evolucionant. Hem girat la nostra atenció cap a aspectes transversals que són clau per a la transformació social, això implica posar èmfasi en la visió de futur, avançar tendències i generar aliances amb altres agents del sector. L’OTS vol ser l’agent catalitzador de les organitzacions que treballen per cohesió i el canvi social, especialment les del tercer sector i de l’economia social i solidària.

La redefinició de l’Observatori ha portat canvis a diferents nivells. S’han produït modificacions estructurals, com l’entrada de nous membres a l’òrgan de govern o el pas d’associació a fundació amb l’objectiu d’enfortir un model organitzatiu enfocat a reforçar la missió. Per l’altra, s’ha produït una profunda revisió de la proposta de valor de l’Observatori, expandint també les fronteres del que fins ara havia observat.

El nou Observatori per a la Transformació Social s’enfoca a les organitzacions que treballen per un objectiu conjunt. L’Observatori amplia l’abast del que fins ara havia considerat, incloent-hi totes les iniciatives que impulsen la cohesió i la transformació social, des de la integritat de l’ésser humà. És a dir, tots els àmbits del tercer sector i l’economia social i solidària entre d’altres: ambiental, justícia social, esportiu, cultural, social, feminisme i LGTBIQ+, veïnal i associatiu, educatiu.

La missió

La nostra missió comença per aportar visió, generar debat, canalitzar, crear i compartir coneixement per acompanyar amb propostes inspiradores a les organitzacions transformadores i a les administracions públiques.

Aquest blog serà clau en la difusió de coneixement de l’OTS, hi publicarem informes referents en el desenvolupament de la transformació social, debats realitzats pel mateix Observatori amb experts sobre les temàtiques rellevants, enquestes impulsades per l’OTS amb resposta massiva per extreure informació destacable i també jornades pròpies i de tercers a les que els agents actius de la transformació hi podran assistir. Volem que aquesta sigui una eina per al diàleg i el debat, on totes les veus siguin escoltades i puguem construir conjuntament.

Participa!

Si vols participar activament a la transformació social, pots ser un Vincle o un vincle adherit de l’OTS, un espai on les persones i organitzacions poden proposar, participar, col·laborar o opinar sobre qualsevol àmbit o temàtica, relacionada amb la transformació social, des del respecte i la crítica constructiva. També pots esdevenir un Node per a la connexió a la xarxa, són aquelles persones amb coneixements i experiència sobre un àmbit rellevant, que volen impulsar debats i noves tendències.

D’aquesta manera, volem destacar que l’Observatori per a la Transformació Social és una plataforma que pretén estar en constant evolució, convertint-se en un agent actiu. Us convidem a unir-vos a aquesta iniciativa i a contribuir en aquest procés de transformació.

La transformació social passa per la teva veu. Participa ara!


Tornar al llistat

Compartir aquest entrada