Entrades

Radars Transformadors 06: empreses d’inserció

La sisena d’una sèrie d’entrevistes per cada un dels 50 focus detectats per l’Observatori.

Des que vam engegar la redefinició de l’Observatori, hem estat treballant en els més de 50 focus que creiem que són essencials i transformadors socialment, que estan en constant revisió i actualització.

Com ja sabeu, la voluntat de l’OTS és donar veu a les diverses visions i generar debat. Aquesta sisena entrevista tracta sobre les empreses d’inserció. Pots llegir-la i descarregar-te-la a la nostra Seu Virtual (previ registre).

La sisena d’aquestes entrevistes és sobre: empreses d’inserció. 

Descarrega-te’l a través de la nostra seu virtual (previ registre).

 

Entrevistem a Josep Ricart, formador ocupacional i formador de formadors.

 

Tornar al llistat

Informe: El paper de l’educació en la transformació social

Després del debat sobre educació que va liderar l’Observatori amb la ponència de 6 persones expertes sobre el tema, llancem el resultat gràfic: un informe.

Et presentem l’informe “El paper de l’educació en la transformació social”, el segon derivat de l’espai Diàlegs pel Canvi de l’OTS. El document ofereix una visió integral sobre el potencial transformador de l’educació en la societat contemporània.

El nostre propòsit és que aquest informe esdevingui una eina de reflexió per a persones, organitzacions i entitats compromeses amb la transformació social, que serveixi com a punt de partida per continuar promovent el debat entre els diferents agents implicats i permeti avançar en la construcció d’un futur més just, equitatiu i sostenible.

Descarrega-te’l a través de la nostra seu virtual (previ registre).

A l’informe hi trobaràs:

 • Les veus dels ponents
 • Diagnòstic actual
 • Reptes i desafiaments a abordar
 • El canvi de visió i els seus eixos
 • Els agents de canvi i els seus rols
 • Què podem fer? Les propostes

D’on surt aquest informe?

Arran de l’acte de presentació del 1r informe sobre transformació social a Catalunya, vam identificar que l’educació era un dels àmbits més transformadors en matèria social. El diàleg sobre l’educació és el segon d’una sèrie de diàlegs que es duran a terme a fi de tenir una visió clara i global sobre els principals canvis socials que cal abordar. Pots tornar a veure el debat a través d’aquest enllaç.

Gràcies a la dedicació dels sis ponents i la comunitat de l’Observatori, hem pogut elaborar un informe sobre aquest darrer debat. Podeu descarregar, en format de llibre digital.

Tornar al llistat

#2 DIÀLEGS PEL CANVI: El paper de l’educació en la transformació social

El debat “Diàlegs pel canvi: El paper de l’educació en la transformació social”, organitzat per l’Observatori per a la Transformació Social i celebrat el passat 15 de Març, va esdevenir un espai de reflexió crítica sobre el futur de l’educació i el seu rol essencial com a eina de canvi en la societat. Aquest esdeveniment va reunir a destacats professionals de diferents àrees de l’educació per discutir els reptes i les possibilitats que aquest sector té en l’era actual.

Durant el debat, es va evidenciar la convicció compartida que l’educació ha de ser inclusiva, accessible, i promoure valors de justícia social i equitat. A més, es va posar èmfasi en la necessitat d’afrontar els desafiaments que planteja la digitalització, i preparar els estudiants per als reptes futurs, assegurant una formació que els faci ciutadans actius i responsables.

Jose Antonio Ruiz, Director de Relacions i Participació a Fundesplai, s’enfocava en la importància de l’educació no formal com a complement al aprenentatge formal, destacant la seva capacitat per promoure la participació social i el desenvolupament de competències vitals. Alba Cortina, Directora Escola d’Educació Especial Jeroni de Moragas, reivindicav la centralitat de l’educació inclusiva, assegurant que tots els estudiants, independentment de les seves necessitats, puguin beneficiar-se d’un aprenentatge de qualitat i igualitari.

Jose Antonio Ruiz: “La importància de l’educació no formal i la seva capacitat per complementar l’aprenentatge formal, promoure la participació social i el desenvolupament de competències vitals.”

Alba Cortina: “La centralitat de l’educació inclusiva, que asseguri que tots els estudiants, independentment de les seves necessitats, puguin beneficiar-se d’un aprenentatge de qualitat i igualitari.”

La discussió va transcendir més enllà de l’àmbit estricte de l’educació formal, reconeixent la importància de l’educació no formal com a complement indispensable per al desenvolupament personal i social dels estudiants. Es va parlar de la necessitat d’adoptar un enfocament més holístic a l’educació, que reconegui el valor de l’aprenentatge fora de l’aula.

Rosa Fernández, Cap de Departament de Ciències Experimentals en un institut públic, destacava la necessitat d’adaptar-se a les noves tecnologies, promoure el pensament crític entre els estudiants, i preparar-los per al món digital, enfocant-se en la preparació dels estudiants per als desafiaments futurs. De la mateixa manera, Francesc Granada, Director de l’escola Nou Patufet SCCL, expressava que l’objectiu de l’educació hauria de ser fomentar la curiositat, la creativitat, i la capacitat crítica dels estudiants, preparant-los per ser ciutadans actius i responsables en la societat.

Rosa Fernández: “La necessitat d’adaptar-se a les noves tecnologies alhora que es promou un pensament crític entre els estudiants per preparar-los per al món digital.”

Francesc Granada: “L’objectiu de l’educació hauria de ser fomentar la curiositat, la creativitat i la capacitat crítica dels estudiants, preparant-los per ser ciutadans actius i responsables.”

Un dels temes centrals va ser la centralitat de l’educació inclusiva, subratllant la necessitat que tots els estudiants, independentment de les seves necessitats, puguin beneficiar-se d’un aprenentatge de qualitat i igualitari. Així mateix, es va destacar la urgència de combatre la pobresa infantil i garantir que cap infant quedi exclòs del sistema educatiu per raons econòmiques.

Ana Basanta, Directora d’El Diari de l’Educació, emfatitzava la importància de l’educació en el reconeixement i celebració de la diversitat com a mitjà per construir una societat més justa i inclusiva. La seva preocupació per la pobresa infantil il·lustra la necessitat d’un enfocament educatiu que no deixi ningú enrere. Enric Aragonès Jové, Director de l’Aliança Educació 360, insistia en la urgència d’adoptar un enfocament més holístic a l’educació, valorant l’aprenentatge més enllà de l’aula com a part essencial del desenvolupament personal i social dels estudiants.

Ana Basanta: “Promoure una educació que respecti i celebri la diversitat com a eina per construir una societat més justa i inclusiva.”

Enric Aragonès: “La urgència d’adoptar un enfocament més holístic a l’educació reconeixent el valor de l’aprenentatge fora de l’aula i la seva contribució al desenvolupament personal i social dels estudiants.”

Finalment, el debat va concloure que per assolir una transformació social efectiva a través de l’educació, és imperatiu el compromís i la col·laboració de tots els agents implicats en el sector educatiu, incloent professionals, famílies, administracions públiques i la societat en el seu conjunt. Aquest enfocament col·lectiu és essencial per garantir un futur més just i equitatiu per a totes i tots, i per assegurar que l’educació continuï essent un pilar fonamental en la transformació social.

Radars Transformadors 05: associacions d’estudiants

La cinquena d’una sèrie d’entrevistes per cada un dels 50 focus detectats per l’Observatori.

Des que vam engegar la redefinició de l’Observatori, hem estat treballant en els més de 50 focus que creiem que són essencials i transformadors socialment, que estan en constant revisió i actualització.

Com ja sabeu, la voluntat de l’OTS és donar veu a les diverses visions i generar debat. Aquesta cinquena entrevista és sobre les associacions d’estudiants. Pots llegir-la i descarregar-te-la a la nostra Seu Virtual (previ registre).

La cinquena d’aquestes entrevistes és sobre: associacions d’estudiants. 

Descarrega-te’l a través de la nostra seu virtual (previ registre).

 

Entrevistem a Marina Grau, presidenta de deba-t.org i estudiant de 4t de Filosofia, Política i Economia a la Universitat Pompeu Fabra.

 

Tornar al llistat

Radars Transformadors 04: Economia del Bé Comú

La quarta d’una sèrie d’entrevistes per cada un dels 50 focus detectats per l’Observatori.

Des que vam engegar la redefinició de l’Observatori, hem estat treballant en els més de 50 focus que creiem que són essencials i transformadors socialment, que estan en constant revisió i actualització.

Com ja sabeu, la voluntat de l’OTS és donar veu a les diverses visions i generar debat. Aquesta tercera entrevista és sobre Mitjans de comunicació digitals. Pots llegir-la i descarregar-te-la a la nostra Seu Virtual (previ registre).

La quarta d’aquestes entrevistes és sobre: Economia del Bé Comú. 

Descarrega-te’l a través de la nostra seu virtual (previ registre).

 

Entrevistem a Montse Junyent, Consultora del Balanç del Bé Comú a L’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú.

 

Tornar al llistat

Radars Transformadors 03: Mitjans Digitals

La tercera d’una sèrie d’entrevistes per cada un dels 50 focus detectats per l’Observatori.

Des que vam engegar la redefinició de l’Observatori, hem estat treballant en els més de 50 focus que creiem que són essencials i transformadors socialment, que estan en constant revisió i actualització.

Com ja sabeu, la voluntat de l’OTS és donar veu a les diverses visions i generar debat. Aquesta tercera entrevista és sobre Mitjans de comunicació digitals. Pots llegir-la i descarregar-te-la a la nostra Seu Virtual (previ registre).

La tercera d’aquestes entrevistes és sobre: Mitjans digitals. 

Radar 03: Mitjans Digitals

Radar 03: Mitjans Digitals

Descarrega-te’l a través de la nostra seu virtual (previ registre).

 

Entrevistem a Sílvia Rodríguez, Cap de redacció del Social.cat i periodista graduada per la UVic. Així com a Augusto Magaña, Cap de projectes del Social.cat i periodista graduat per la UAB.

 

Tornar al llistat

#1 DIÀLEGS PEL CANVI: La salut com a eina de transformació

A partir del debat “Diàlegs pel canvi: La Salut com a Eina de Transformació”, organitzat per l’Observatori per a la Transformació Social en van diverses perspectives clau sobre el futur del sector de la salut a Catalunya. Aquesta trobada va aplegar veus de diferents àmbits professionals per debatre sobre els reptes i les oportunitats que planteja la transformació social en el sector de la salut.

El debat va posar en relleu la necessitat d’abordar la salut des d’una perspectiva ampla, que inclogui no només l’atenció sanitària sinó també els determinants socials de la salut. Francesc José Maria va destacar els reptes estructurals del sistema de salut, incloent l’excés de centrisme hospitalari i la falta de coordinació entre els diferents nivells assistencials. Angie Rosales va remarcar la importància de donar més protagonisme al pacient i de mesurar l’impacte de les intervencions en salut emocional, subratllant la necessitat d’humanitzar la relació entre professionals i pacients.

Francesc José Maria: “Hem de reconfigurar el marc institucional i vincular-ho amb una necessitat imperiosa de cultura avaluadora dins del sistema. La transparència i la professionalització de la gestió són claus per a la sostenibilitat i l’eficiència del nostre sistema de salut.”

Angie Rosales: “És fonamental donar més protagonisme al pacient i implicar-lo en la seva pròpia atenció. La humanitat dins la relació professional-pacient és insubstituïble, malgrat l’avantprojecte de la tecnologia.”

La tecnologia va ser un tema recurrent, amb opinions que reflecteixen el seu potencial com a eina de transformació, però també els desafiaments que comporta. Roser Fernández va argumentar que la salut digital ha de ser compatible amb l’humanisme, promovent una atenció preventiva, predictiva, personalitzada i participativa.

Roser Fernández: “La salut digital ha de ser un aliat de l’humanisme, facilitant una atenció més preventiva, predictiva, personalitzada i participativa, sense oblidar la importància del factor humà en l’atenció sanitària.”

Els ponents també van tractar la qüestió de l’empoderament dels ciutadans i la importància de l’educació sobre l’ús racional dels recursos sanitaris. Josep Maria Solé va posar èmfasi en abordar els determinants socials de la salut i la necessitat d’una transformació basada en els drets humans, especialment en l’àmbit de la salut mental. I en Josep Pifarré va voler posar de relleu el canvi demogràfic de la societat i la tendència cap a la longevitat. 

Josep Maria Solé: “Abordar els determinants socials de la salut és imprescindible. La transformació del sector ha de basar-se en els drets humans, oferint una reeducació en aquesta matèria als professionals de la salut mental.”

Josep Pifarré: “Ens enfrontem a un canvi de paradigma on el perfil de la població es desplaça cap a la cronicitat i la longevitat. Cal un enfocament preventiu i integrador que tingui en compte els determinants socials de la salut.”

L’esdeveniment va concloure que per aconseguir una transformació social efectiva a través de la salut, cal una col·laboració multidisciplinària que integri els diferents actors del sistema de salut, incloent professionals, pacients, famílies i entitats governamentals. La transformació desitjada requerirà un compromís amb l’innovació col·laborativa, l’eficiència en la gestió dels recursos i una major inclusió dels ciutadans en la presa de decisions sobre la seva pròpia salut.

En definitiva, “Diàlegs pel canvi: La Salut com a Eina de Transformació” va ser un fòrum ric en debat i propostes, que reflecteix una clara voluntat de treballar junts cap a un sistema de salut més just, eficient i centrat en la persona. Les intervencions dels experts van oferir una visió valuosa sobre els camins que podem seguir per afrontar els desafiaments presents i futurs en la salut, destacant la necessitat d’un enfocament més integral i humà.

Informe: La salut com a eina de transformació social

Informe: La salut com a eina de transformació social

Després del debat sobre salut que va liderar l’Observatori amb la ponència de 5 experts sobre el tema, llancem el resultat gràfic: un informe.

Et presentem el primer informe fruit del debat DIÀLEGS PEL CANVI 01 sobre la salut com a eina de transformació social.

Descarrega-te’l a través de la nostra seu virtual (previ registre).

A l’informe hi trobaràs:

 • Les veus dels ponents
 • Diagnòstic actual
 • Reptes i desafiaments a abordar
 • El canvi de visió i els seus eixos
 • Els agents de canvi i els seus rols
 • Què podem fer? Les propostes

D’on surt aquest informe?

Arran de l’acte de presentació del 1r informe sobre transformació social a Catalunya, vam identificar que la salut era l’àmbit més transformador en matèria social. En aquest context, l’OTS va organitzar el primer “Diàlegs pel Canvi“, un debat amb grans professionals que va resultar molt enriquidor i va obrir noves vies de reflexió i acció.

Gràcies a la dedicació de tots els ponents i la comunitat de l’Observatori, hem pogut elaborar un informe sobre aquest darrer debat. Podeu descarregar, en format de llibre digital, l’informe sobre la salut com a  eina de transformació social que, a part de recollir totes les aportacions del debat, també se centra en explicar el context sanitari i les propostes de futur dels ponents.

Tornar al llistat

Radars Transformadors 02: Sanitat Catalana

La segona d’una sèrie d’entrevistes per cada un dels 50 focus detectats per l’Observatori.

Des que vam engegar la redefinició de l’Observatori, hem estat treballant en els més de 50 focus que creiem que són essencials i transformadors socialment, que estan en constant revisió i actualització.

Amb la nostra voluntat de donar veu a les diverses visions i generar debat, us presentem la segona entrevista sobre la sanitat a Catalunya. Pots descarregar-te l’entrevista i llegir-la sencera a la nostra Seu Virtual (previ registre).

La segona d’aquestes entrevistes és sobre: Sanitat Catalana. 

Radar 02: Sanitat Catalana

Radar 02: Sanitat Catalana

Descarrega-te’l a través de la nostra seu virtual (previ registre).

 

Entrevistem a Toni Iruela, Metge de família a Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi, Doctor en Medicina per la UAB, professor associat UVIC-UCC i Director tècnic d’ACEBA.

Tornar al llistat

Radars Transformadors 01: Escola Catalana

La primera d’una sèrie d’entrevistes per cada un dels 50 focus detectats per l’Observatori.

Des que vam engegar la redefinició de l’Observatori, hem estat treballant en els més de 50 focus que creiem que són essencials i transformadors socialment, que estan en constant revisió i actualització.

D’entre tots els temes detectats, publicarem una o més entrevistes a persones referents de cada sector. Ens esperen visions transformadores de la mà de grans professionals que ens faran qüestionar i adonar-nos de moltes coses.

La primera d’aquestes entrevistes és sobre: Escola Catalana. 

Radar 01: Escola Catalana

Radar 01: Escola Catalana

Descarrega-te’l a través de la nostra seu virtual (previ registre).

 

Entrevistem a Francesc Granada, director de l’escola Nou Patufet, un gran referent amb qui ja havíem tingut l’oportunitat de col·laborar com a Node de l’OTS.

Tornar al llistat