Entrades

Debat Tercer Sector i Acció Social

#3 DIÀLEGS PEL CANVI: L’acció social i el tercer sector. La transformació social com a tret d’identitat

A partir del debat “Diàlegs pel canvi: L’acció social i el tercer sector. La transformació social com a tret d’identitat”, organitzat per l’Observatori per a la Transformació Social, es van extreure diverses perspectives clau sobre el paper del tercer sector en la transformació social. Aquesta trobada va aplegar veus de diferents àmbits professionals per debatre sobre els reptes i les oportunitats que planteja l’acció social en el context actual.

El debat va posar en relleu la necessitat de repensar les estratègies per retenir els professionals del tercer sector i millorar les seves condicions laborals. Silvia Rodríguez va alertar sobre la “fuga massiva de talent”, subratllant la importància de reconèixer i cuidar els equips professionals per evitar l’esgotament i garantir la qualitat del servei.

Silvia Rodríguez, periodista i cap de redacció del Social.cat, va alertar sobre la “fuga massiva de talent”, subratllant la importància de reconèixer i cuidar els equips professionals per evitar l’esgotament i garantir la qualitat del servei.”Hi ha un perfil de treballadora social d’educadora que està molt cremada. Millorar les condicions laborals i el suport professional dins del sector és urgent.”

Ricard Gomà, director de l’Institut Metròpoli i professor universitari a la UAB, va destacar l’impacte territorial de la desigualtat, proposant que “s’han de situar les desigualtats en llocs concrets i tangibles, allà on s’expressen en la quotidianitat de la gent, en els barris, en les comunitats”. “S’han de situar les desigualtats en llocs concrets i tangibles, allà on s’expressen en la quotidianitat de les persones, en els barris, en les comunitats.” Subratlla la importància d’una aproximació localitzada, que permeti identificar i abordar les necessitats específiques de cada comunitat, fomentant així una major efectivitat en les polítiques socials.

Mariona Puigdellívol, directora general d’ECAS, va expressar preocupació pels desafiaments financers del sector, subratllant que “la sostenibilitat econòmica del tercer sector és fonamental per a la nostra capacitat de continuar amb una acció social transformadora”. Puigdellívol va reflectir la necessitat d’un finançament estable i suficient per garantir la continuïtat i l’impacte de les iniciatives socials. “La sostenibilitat econòmica del tercer sector és fonamental per a la nostra capacitat de continuar amb una acció social transformadora”, posant de manifest la importància de garantir recursos financers adequats, sense els quals les entitats no poden planificar a llarg termini ni oferir serveis de qualitat.

Pilar Morral, pedagoga i vocal de Pedagogia Social del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, va posar èmfasi en el valor educatiu dins de l’acció social, argumentant que “una educació que capacita és la clau per a una transformació social real i sostenible”. Va insistir en la necessitat de transcendir l’assistencialisme per fomentar el desenvolupament integral de les persones. “Una educació que capacita és la clau per a una transformació social real i sostenible.” Amb la seva observació va remarcar la importància d’una educació empoderadora, que no només atén les necessitats immediates sinó que també capacita les persones per ser autònomes i participatives en la societat.

Mar Vidal, treballadora social i coordinadora d’Inclusió i Igualtat de la Fundació Secretariado Gitano a Catalunya, va destacar la importància de delimitar funcions entre administracions i entitats del tercer sector per evitar la duplicació d’esforços i optimitzar recursos, afirmant que “la claredat en els rols és crucial per evitar la duplicació d’esforços i optimitzar recursos”. La seva perspectiva va aportar contundència a la necessitat d’una millor coordinació i clarificació de les responsabilitats per maximitzar l’eficàcia de les intervencions socials i evitar la redundància en els esforços.

L’esdeveniment va concloure que per aconseguir una transformació social efectiva, és essencial una col·laboració més estreta entre les entitats del tercer sector i les administracions públiques. Aquesta col·laboració ha de garantir una resposta més eficaç i adaptada a les realitats locals, amb un enfocament renovat i més efectiu.

El debat “Diàlegs pel canvi: L’acció social i el tercer sector. La transformació social com a tret d’identitat” va ser un fòrum ric en debat i propostes, reflectint una clara voluntat de treballar junts per un sistema més just, eficient i centrat en la persona. Les intervencions dels experts van oferir una visió valuosa sobre els camins que podem seguir per afrontar els desafiaments presents i futurs, destacant la necessitat d’un enfocament integral i humà.