Museus (Im)possibles | Curiositats contra-naturals

Espai Avinyó

10.30 - 13.30 h. / Museu de Ciències Naturals | Pl. Leonardo da Vinci, 4-5. Barcelona

29/05/2024

En el marc del cicle Museus (Im)possibles, es proposa un exercici que convidarà a posar en comú reflexions i debats al voltant de com s’han entrecreuat les nocions occidentals sobre la ciència, la cultura i la natura. En aquest sentit, ens preguntarem, entre altres qüestions: Quin rol han tingut la figura i “cròniques d’exploradors” en la reproducció de narratives del descobriment de “l’altre” i de la natura? Què ha suposat la creació de gabinets de curiositats per a la classificació i separació de la natura versus la cultura? Quins efectes materials i simbòlics podem identificar, en altres esferes de la vida, l’aplicació de taxonomies de classificació científica aplicada a l’àmbit de les ciències naturals? Com podem resignificar la narració de la col·lecció i propostes educatives del museu que trenquin amb els relats occidentals de dominació i control de la natura?