II Congrés Catalunya Circular

Generalitat de Catalunya

9.00 - 17.00 h / INEFC Barcelona - Universitat de Barcelona | Av. de l'Estadi, 12-22. Barcelona

11/06/2024 - 12/06/2024

Trobada anual d’agents de l’àmbit públic, privat i tercer sector, compromesos amb la consolidació de l’economia circular a Catalunya. L’objectiu és oferir un espai de trobada i de reflexió únic i crear una visió estratègica compartida que afavoreixi iniciatives i projectes de referència en diversos sectors pioners en aquest àmbit.

L’edició 2024 s’enfoca en models de negoci circulars amb casos pràctics d’empreses tractores, en iniciatives impulsades pels agents de l’Administració, en estratègies territorials multinivell i sessions sectorials participatives.

Com en la primer edició, el Congrés Catalunya Circular està adreçat a tots els actors que intervenen en l’economia verda i circular: especialment a empreses, institucions, centres de recerca i tecnològics, centres docents (escoles i universitats), administracions públiques i tercer sector.