Jornada Bibliotech: escrivim el futur de les biblioteques escolars

Fundació Bofill

16.00 - 19.00 h / Presencial: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona ETSAB || O bé, seguir acte per streaming

07/05/2024

Les biblioteques escolars continuen tenint un paper fonamental en el desenvolupament de l’hàbit lector, però es vol contribuir a donar-lis l’impuls necessari per esdevenir el motor de la transformació educativa del centre.

Durant la Jornada BiblioTech, es debatrà sobre com activar, actualitzar i acompanyar els centres perquè els canvis que estem experimentant siguin sostenibles a tot el sistema, especialment, atenent de manera diferenciada als centres en entorns de vulnerabilitat, on garantir les condicions pel canvi, encara resulta més urgent.