Presentació del projecte “Educació per a la Justícia Global i competències per transformar el món”

Edualter

17.30 - 19.30 h / LaFede.cat | C. Tàpies, 1. Barcelona

13/05/2024

A la Jornada es presentarà el projecte Competències i EpJG per transformar el món, així com les diverses activitats formatives que es duran a terme durant aquest curs (Escola d’estiu) i durant el curs 2024-2025 (Sessions de reflexió i cocreació, Jornada Internacional), amb l’objectiu de facilitar la incorporació de l’educació crítica per a la justícia global al currículum, mitjançant la creació d’eines específiques per orientar la programació d’activitats a l’aula.

Hi haurà una taula rodona, amb representants de docents, d’entitats d’EpJG, i de l’administració educativa que ens aportaran la seva mirada sobre els reptes i les oportunitats que ofereix el nou currículum per incorporar l’enfocament d’educació crítica i transformadora, a partir de les seves experiències en els respectius àmbits.