Exploratori: com utilitzar la tecnologia sense comprometre el benestar dels infants?

Fundació Bofill

9.30 a 12.00 h / La Patronal | Av. Pau Casals, 86. Sant Quirze del Vallès

01/07/2024

Ets un docent, directiu, polític, familiar d’un estudiant, o membre d’una entitat del tercer sector i vols conèixer què passa més enllà dels murs de l’escola, un cop s’acaba el curs, en el foment de pràctiques educatives que promoguin l’equilibri sa entre tecnologia i benestar,

L’actual acceleració de la digitalització educativa ha intensificat la reflexió sobre com regular l’exposició a les pantalles dels infants, adolescents i joves. La preocupació per l’ús excessiu de dispositius i xarxes socials està en augment. Aquest fet pot provocar malentesos sobre les pantalles, associats a una disminució del rendiment acadèmic o a altres trastorns de l’aprenentatge. Això genera inseguretat, ansietat i poca confiança entre la comunitat docent, que està constantment a peu d’aula. Pensem que el debat no hauria de centrar-se només en la quantitat d’hores davant la pantalla, sinó també en promoure usos digitals saludables. En aquesta línia, és important donar veu a la comunitat educativa i exposar casos pioners que han trobat l’equilibri en l’ús de pantalles, la seva regulació o la parentalitat digital. És imprescindible anar més enllà de simplement quantificar el temps d’exposició, i explorar les condicions i circumstàncies d’aquesta exposició, així com les persones implicades.