DIÀLEGS PEL CANVI

Debats sobre diferents àmbits de la transformació social amb múltiples punts de vista i resultats accionables