50 focus de debat per a la transformació social

A l’Observatori per a la Transformació Social s’han establert 50 focus que tracten una àmplia gamma de qüestions que afecten la societat en general.

D’entre la cinquantena de temes inicials, aquest article descriurà alguns dels més destacats, tots amb l’objectiu de promoure la reflexió i l’acció en temes fonamentals per a la transformació social.

Hi ha focus que no només es proposen com a temes de debat, sinó que es plantegen com a elements interseccionals. Aquest la interseccionalitat consta en entendre el món amb uns valors transversals que sempre es tenen en compte quan es debat qualsevol qüestió d’actualitat. L’espai de debat de l’OTS conforma una conversa en què pot participar tothom, guiada pels Nodes i Vincles i que té presents les interseccions del tercer sector social, l’educació, la salut i l’Economia social, solidària i feminista.

A part d’abordar les temàtiques de l’OTS amb determinats eixos transversals, la mirada que fem des de l’Observatori no queda en el tractament superficial, sinó que tracta d’anar més enllà. Tenim la convicció que la crítica del canvi comença amb la coneixença profunda de la qüestió tractada i continua amb la proposta de mesures concretes per a la transformació social.

Salut mental

La salut mental és un debat primordial que ha estat en el punt de mira durant els últims anys. Cada vegada es diagnostica més sovint, i és important que els Nodes discuteixin sobre com millorar la salut mental de la població en general, com garantir que puguin rebre l’atenció i el tractament adequat, així com l’adaptació del medi a les determinades necessitats.

Infància i lleure educatiu

L’educació és una eina fonamental per al desenvolupament de les persones, així com per la transformació social. Cal debatre com millorar l’educació dels infants i com garantir que tinguin accés a activitats de lleure educatiu. Per això és rellevant fomentar activitats que permetin als infants desenvolupar les seves habilitats i aptituds de manera lúdica, així com posar en relleu l’educació en valors com la solidaritat, la cooperació o la tolerància.

Migracions

Les migracions estan a l’ordre del dia en la societat actual. Els Nodes han de discutir sobre com garantir que les persones migrades rebin el suport i l’ajuda que necessiten per integrar-se en la societat i viure de manera digna. A part, cal educar a la població en la rebuda i la integració d’aquestes persones evitant tractes discriminatoris o racistes, promovent l’educació intercultural per a la convivència entre persones de diferents orígens.

Dona, feminisme i gènere

La igualtat de gènere és cabdal per a la transformació social, i per això l’OTS ha inclòs la perspectiva de gènere com a eix transversal en la seva proposta de temes. En aquest sentit, és important fomentar polítiques i accions que promoguin la igualtat real entre dones i homes, i també lluitar contra les discriminacions de gènere i la violència masclista.

Serveis penitenciaris

La qüestió dels serveis penitenciaris és un tema complex que requereix un abordatge integral que tingui en compte tant les necessitats dels interns com les de la societat en la seva conjuntura. En aquest sentit, és crucial promoure polítiques que permetin la reinserció social dels presos i preses, de la mateixa manera vetllar per la seva dignitat i els seus drets fonamentals.

Tercer sector social

El tercer sector social és un element fonamental per a la transformació social. Es tracta d’un sector que comprèn entitats sense ànim de lucre que treballen per millorar les condicions de vida de les persones. És una àrea que complementa altres temes i fa d’eix transversal, la relacionem amb la salut, l’educació, el benestar social o la justícia global, per poder tenir una visió integral de l’actualitat social.

Discapacitat

La discapacitat és un dels àmbits d’actuació per la transformació social. Les persones amb discapacitat han de fer front a molts reptes, des de l’accessibilitat fins a la discriminació. És important que els Nodes, persones amb coneixement i distinció sobre el tema, puguin discutir com millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i com garantir que tinguin accés a les mateixes oportunitats.

Gent gran

La gent gran és un grup de la població que cada vegada és més ampli. Això planteja nombrosos reptes, des de l’accessibilitat als espais fins a qüestions de salut. És important que a l’espai de debat es pugui discutir sobre com millorar la vida de les persones grans i com garantir que puguin viure de manera independent i digna.

Infància tutelada

Els infants que estan sota la tutela de l’Estat són un grup particularment vulnerable. El debat en aquest aspecte caldria que se centrés en com garantir que aquests infants rebin l’atenció i els recursos que necessiten per créixer i desenvolupar-se de manera positiva. Deixant de posar el focus i la responsabilitat en els infants i començant a posar-la en la capacitat integradora de la societat.

Joventut

La tasca de l’OTS passa per entendre al jovent, un col·lectiu que ha patit les conseqüències de la precarietat laboral i social, les crisis econòmiques, la preocupació pel canvi climàtic, i molts altres temes que s’han traduït en una crida a la salut mental. L’OTS considera que és important abordar aquesta qüestió des d’una perspectiva integral tenint en compte la formació, l’ocupació, la salut i el benestar, i també promoure la seva participació activa en la vida social i política.

Conclusió

La proposta de focus de l’OTS per a l’espai de debat és molt àmplia i variada, vol ser una empenta que animi a participar a totes aquelles persones expertes que vulguin actuar com a Node OTS.

En conclusió, tots els espais de debat de l’OTS tenen un objectiu comú: la transformació social. És essencial que els diferents actors socials col·laborin per aportar solucions efectives a aquests eixos socials, amb l’objectiu de millorar la vida de les persones i construir una societat més justa i igualitària.

A continuació et presentem la primera tirada dels cinquanta temes de l’Observatori per a la Transformació Social, una proposta que s’anirà ampliant amb la participació ciutadana per una transformació social pròspera i conjunta.Tornar al llistat

Compartir aquest entrada