1r informe sobre transformacio social a Catalunya

1r Informe sobre Transformació Social a Catalunya

Aquest informe representa una profunda anàlisi de les dinàmiques socials a Catalunya, identificant de manera precisa les oportunitats i reptes que configuren el nostre entorn.