El decàleg viu de l'OTS

Posem de manifest la nostra visió a través d’un decàleg viu

A l’Observatori per a la Transformació Social hem elaborat un decàleg viu. Expliquem els seus valors i objectius en la construcció d’una societat més justa i sostenible.

En aquests 10 punts principals destaquem els elements clau per incrementar la capacitat transformadora de les organitzacions, entitats i persones.

Hem comprimit en deu punts el que significa el canvi social per l’Observatori. Abans de res, volem posar èmfasi en el concepte de decàleg viu, amb això volem recalcar que tot el que fem està en constant transformació i canvi, com la societat mateixa. La capacitat d’adaptació i rectificació és el que fa que el món avanci. Per aquesta raó llancem el nostre manifest en format de 10 premisses indispensables pel moment actual.

Primer de tot, l’OTS estableix que el concepte de transformació social està relacionat amb la millora de la qualitat de vida de les persones. També amb la creació de comunitats més sostenibles. Per tant, és important que les organitzacions tinguin aquest objectiu com a prioritat, ja que la transformació social vetlla pel benestar de totes les persones i col·lectius que conformen la societat.

En segon lloc, l’Observatori emfatitza la importància de l’acció individual en la transformació social. Cada persona que forma part d’una organització té una responsabilitat individual en la consecució d’aquest canvi. Així, és essencial que es promogui el protagonisme compartit des de l’acció individual, on cada persona és un agent actiu del canvi i actua des de la voluntat de transformació.

En tercer lloc, cal destacar la necessitat de treballar d’acord amb valors. Des del respecte, l’escolta activa, la solidaritat, la sostenibilitat i l’equitat, donant un tracte individual a cada persona en funció de les seves necessitats. Per això mateix, és important reconèixer la diversitat i ser conscients de les emocions i el poder. Actuar des dels valors és una acció transformadora en si mateixa.

El quart element que destaca aquest decàleg és la importància de l’economia de les persones. Les organitzacions que vetllen pel canvi social han de confiar en el potencial de les entitats per fomentar un món amb més equitat i justícia. Cal que el benestar i el desenvolupament de les persones ocupin el paper central del sistema econòmic.

El cinquè element que l’OTS destaca és la coherència i ètica de les organitzacions. Les organitzacions transformadores han de ser un mirall de què volen generar en el seu entorn. Per tant, han de ser coherents entre el que diuen i el que fan.

En sisè lloc, s’aposta per la transformació de l’economia des de la gestió ètica i l’economia social i solidària. En aquesta gestió, es posa al centre les persones i el seu benestar, i s’integren cinc grans eixos transformadors: governança democràtica, qualitat laboral, sostenibilitat, compromís amb la comunitat i equitat. L’Observatori vol posar en relleu la importància d’acabar executant el que es proposa de fer.

El setè element del decàleg fa referència a la transformació de les organitzacions des de la governança. La governança democràtica és la base de les organitzacions transformadores. Han de tenir una voluntat transformadora interna, un enfocament ecològic i no mecanicista, models organitzatius més comunitaris i inclusius, més feministes i menys paternalistes. Contemplem la feina entorn la transformació social com una forma de contribuir al canvi, més enllà d’un sou.

El vuitè element que destaca l’OTS és la importància de la participació i l’activisme. Les organitzacions transformadores han de reforçar la seva capacitat de transformació social a través de la participació activa de la ciutadania en la presa de decisions i en la promoció de la justícia social i ambiental.

En novè lloc, l’OTS emfatitza la importància del reconeixement en la transformació social. La consolidació d’un paper central i de referència per part de les organitzacions transformadores mitjançant el reconeixement i la visibilitat és la clau per avançar cap a una autèntica transformació social. L’interès i el suport del conjunt de la ciutadania només es despertaran si s’acredita que les seves propostes són diferents de les altres. La seva acció està impregnada de transparència, honestedat i democràcia.

Finalment, el decàleg de l’OTS destaca la importància de la cooperació i la construcció de xarxa. Les organitzacions transformadores han de fer una anàlisi crítica, deixant de banda l’autosatisfacció, per identificar els reptes que cal superar i tenir un pes efectiu i transformador en les decisions relacionades amb els assumptes públics.

En resum, els elements que destaca l’OTS en el seu decàleg per a la transformació social són: canvi social, protagonisme compartit, actuar des dels valors, economia de les persones, coherència i ètica de les organitzacions, gestió ètica, transformació des de la governança, participació, reconeixement i convenciment.

50 focus de debat per a la transformació social

A l’Observatori per a la Transformació Social s’han establert 50 focus que tracten una àmplia gamma de qüestions que afecten la societat en general.

D’entre la cinquantena de temes inicials, aquest article descriurà alguns dels més destacats, tots amb l’objectiu de promoure la reflexió i l’acció en temes fonamentals per a la transformació social.

Hi ha focus que no només es proposen com a temes de debat, sinó que es plantegen com a elements interseccionals. Aquest la interseccionalitat consta en entendre el món amb uns valors transversals que sempre es tenen en compte quan es debat qualsevol qüestió d’actualitat. L’espai de debat de l’OTS conforma una conversa en què pot participar tothom, guiada pels Nodes i Vincles i que té presents les interseccions del tercer sector social, l’educació, la salut i l’Economia social, solidària i feminista.

A part d’abordar les temàtiques de l’OTS amb determinats eixos transversals, la mirada que fem des de l’Observatori no queda en el tractament superficial, sinó que tracta d’anar més enllà. Tenim la convicció que la crítica del canvi comença amb la coneixença profunda de la qüestió tractada i continua amb la proposta de mesures concretes per a la transformació social.

Salut mental

La salut mental és un debat primordial que ha estat en el punt de mira durant els últims anys. Cada vegada es diagnostica més sovint, i és important que els Nodes discuteixin sobre com millorar la salut mental de la població en general, com garantir que puguin rebre l’atenció i el tractament adequat, així com l’adaptació del medi a les determinades necessitats.

Infància i lleure educatiu

L’educació és una eina fonamental per al desenvolupament de les persones, així com per la transformació social. Cal debatre com millorar l’educació dels infants i com garantir que tinguin accés a activitats de lleure educatiu. Per això és rellevant fomentar activitats que permetin als infants desenvolupar les seves habilitats i aptituds de manera lúdica, així com posar en relleu l’educació en valors com la solidaritat, la cooperació o la tolerància.

Migracions

Les migracions estan a l’ordre del dia en la societat actual. Els Nodes han de discutir sobre com garantir que les persones migrades rebin el suport i l’ajuda que necessiten per integrar-se en la societat i viure de manera digna. A part, cal educar a la població en la rebuda i la integració d’aquestes persones evitant tractes discriminatoris o racistes, promovent l’educació intercultural per a la convivència entre persones de diferents orígens.

Dona, feminisme i gènere

La igualtat de gènere és cabdal per a la transformació social, i per això l’OTS ha inclòs la perspectiva de gènere com a eix transversal en la seva proposta de temes. En aquest sentit, és important fomentar polítiques i accions que promoguin la igualtat real entre dones i homes, i també lluitar contra les discriminacions de gènere i la violència masclista.

Serveis penitenciaris

La qüestió dels serveis penitenciaris és un tema complex que requereix un abordatge integral que tingui en compte tant les necessitats dels interns com les de la societat en la seva conjuntura. En aquest sentit, és crucial promoure polítiques que permetin la reinserció social dels presos i preses, de la mateixa manera vetllar per la seva dignitat i els seus drets fonamentals.

Tercer sector social

El tercer sector social és un element fonamental per a la transformació social. Es tracta d’un sector que comprèn entitats sense ànim de lucre que treballen per millorar les condicions de vida de les persones. És una àrea que complementa altres temes i fa d’eix transversal, la relacionem amb la salut, l’educació, el benestar social o la justícia global, per poder tenir una visió integral de l’actualitat social.

Discapacitat

La discapacitat és un dels àmbits d’actuació per la transformació social. Les persones amb discapacitat han de fer front a molts reptes, des de l’accessibilitat fins a la discriminació. És important que els Nodes, persones amb coneixement i distinció sobre el tema, puguin discutir com millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i com garantir que tinguin accés a les mateixes oportunitats.

Gent gran

La gent gran és un grup de la població que cada vegada és més ampli. Això planteja nombrosos reptes, des de l’accessibilitat als espais fins a qüestions de salut. És important que a l’espai de debat es pugui discutir sobre com millorar la vida de les persones grans i com garantir que puguin viure de manera independent i digna.

Infància tutelada

Els infants que estan sota la tutela de l’Estat són un grup particularment vulnerable. El debat en aquest aspecte caldria que se centrés en com garantir que aquests infants rebin l’atenció i els recursos que necessiten per créixer i desenvolupar-se de manera positiva. Deixant de posar el focus i la responsabilitat en els infants i començant a posar-la en la capacitat integradora de la societat.

Joventut

La tasca de l’OTS passa per entendre al jovent, un col·lectiu que ha patit les conseqüències de la precarietat laboral i social, les crisis econòmiques, la preocupació pel canvi climàtic, i molts altres temes que s’han traduït en una crida a la salut mental. L’OTS considera que és important abordar aquesta qüestió des d’una perspectiva integral tenint en compte la formació, l’ocupació, la salut i el benestar, i també promoure la seva participació activa en la vida social i política.

Conclusió

La proposta de focus de l’OTS per a l’espai de debat és molt àmplia i variada, vol ser una empenta que animi a participar a totes aquelles persones expertes que vulguin actuar com a Node OTS.

En conclusió, tots els espais de debat de l’OTS tenen un objectiu comú: la transformació social. És essencial que els diferents actors socials col·laborin per aportar solucions efectives a aquests eixos socials, amb l’objectiu de millorar la vida de les persones i construir una societat més justa i igualitària.

A continuació et presentem la primera tirada dels cinquanta temes de l’Observatori per a la Transformació Social, una proposta que s’anirà ampliant amb la participació ciutadana per una transformació social pròspera i conjunta.Tornar al llistat

Compartir aquest entrada